2563-AP018 : ชุดแจ้งเตือนกันขโมยรถจักรยานยนต์ผ่านมือถือ
กฤติกร สีพันธ์1 เจต ถาวร2 วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย
2563-HP007 : การพัฒนาเครื่องทะลวงท่อ 3 ระบบ
วัชรพงษ์ สินทา วิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์
2563-GP003 : การพัฒนาระบบบริหารวัสดุคงคลัง กรณีศึกษา ห้างหุ้นส่วนจำกัด มณีอิเล็กทรอนิกส์
นายสุธินันท์ ตั้งศรีวงค์, นายวัลลภ คงพ่วง,วชิรบดินทร์ ศุภธรรารักษ์, พวงมาลัย จันทรเสนา, พงษ์วิทย์ จันทร์พุฒ วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก
2563-AP020 : ตัดหญ้าระบบมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง
นิภัทร วงค์พรม วิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์
2563-HA001 : ชุดสาธิตวาล์วปรับปริมาณลมผ่านสมาร์ทโฟน
กวีวัฒน์ ทองนาค และ อนุรักษ์ บริหาร วิทยาลัยดทคนิคพิษณุโลก
2563-AP049 : การศึกษาปัจจัยที่มีผลกระทบทำให้เกิดอุบัติเหตุของพนักงานฝ่ายผลิต
ภรวัฒน์ธน บุญนำแสง , ธนาวัฒน์ เชื่อเจ็ดตน, ชนะจิต คำแผง, เพ็ญศิริ ทองทวี, วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก
2563-AA011 : ระบบทำความสะอาด หัววัดเซ็นเซอร์ pH อัตโนมัติ
วีระศักดิ์ แสงสุข, พงศธร สิงห์รอ วิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ์
2563-AA012 : เครื่องทดสอบอัลเทอร์เนเตอร์และมอเตอร์สตาร์ท
วีรพล ชัยวงค์1 อุเทน โปยขุนทด2 ชนะ แตงคง3 วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย
2563-AA007 : อุปกรณ์ขจัดสิ่งกีดขวางท่อปฏิกูลด้วยแรงอัด
นายยุทธนา จันทร์เพ็งเพ็ญ วิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์
2563-HP003 : โพเดียมประธานพับเก็บได้
จักรพรรดิ์ ขันขวา , จิรพงศ์ สีหาวงษ์ วิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์ สถาบันอาชีวศึกษา 3
2563-AP006 : เครื่องสับเศษพืชผักในครัวเรือน
อุเทน1 พิษณุ คมขำ2 วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย