2563-AA002 : เครื่องเช็คอุณหภูมิเซ็นจูรี่เดอะมูฟวี่พล่าซ่า
นายธีรภัทร์ โพธิ์จันทร์ วิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ์
2563-AA009 : ชุดสาธิตมอเตอร์แบบสเต็ปปิ้งมอเตอร์
กิตติศักดิ์ ขูลิลัง วิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์
2563-AA015 : ชุดสาธิตเครื่องตรวจสอบอุณหภูมิ ความชื้นผ่านเว็บไซต์ IoT
นายณัฐวัฒน์ แก้วกวย นายเอกพล คุ้มญาติ สำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 3 วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก
2563-AP041 : ชุดฝึกระบบปรับอากาศรถยนต์
ชัยวัฒน์ ขวัญเขียว1 รัตนะ พาขุนทด2 วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย
2563-AP037 : กล้องบันทึกแจ้งเตือนผ่าน LINE
นายธนชัย เสือน้อย,นายฐิติพงษ์ บัวดี วิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ์
2563-HP015 : เครื่องพิมพ์ชิ้นงาน 3 มิติ ช่วยออกแบบชิ้นส่วนยานยนต์
ณัฐพล วังคีรี สุรชาติ พันมาก นันทิพัฒน์ นาคมี วิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์
2563-AP054 : การออกแบบและสร้างเครื่องมือถอดและประกอบซีลเพลาข้างรถยนต์
นางสาวกาญจนา กรรณิการ์ วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก
2563-AP053 : อุปกรณ์ ลบครีบรูด้วยมือ
อภิสิทธิ์ สังข์ทอง, วรงค์ บุรมโคตร, ชนะจิต คำแผง, เพ็ญศิริ ทองทวี, วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก
2563-AP019 : เครื่องถอดสปริงโช้คอัพ
พงศกร ชากัณฑ์1ชนะ แตงคง2 วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย