2563-AP038 : การสร้างคู่มือการติดตั้งอุปกรณ์บนเครื่อง CNC Lathe รุ่น HARDINGE GS2000
พชรพล หงษ์ทอง , ชลธาร ม่วงเส็ง , เพ็ญศิริ ทองทวี , ชนะจิต คำแผง วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก
2563-HP009 : ชุดทำความสะอาดฟิลเตอร์และคอยล์ AHU
1. ณัฐพล พุกเกิด 2. ศิวัช พานทอง วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก
2563-AP049 : การศึกษาปัจจัยที่มีผลกระทบทำให้เกิดอุบัติเหตุของพนักงานฝ่ายผลิต
ภรวัฒน์ธน บุญนำแสง , ธนาวัฒน์ เชื่อเจ็ดตน, ชนะจิต คำแผง, เพ็ญศิริ ทองทวี, วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก
2563-AP010 : อุปกรณ์ช่วยถอดตัวตรวจจับควัน
นายชัยณเรศน์ แสนเขียววงศ์ นายกิตติพร อ้วนสะอาด วิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ์
2563-HP015 : เครื่องพิมพ์ชิ้นงาน 3 มิติ ช่วยออกแบบชิ้นส่วนยานยนต์
ณัฐพล วังคีรี สุรชาติ พันมาก นันทิพัฒน์ นาคมี วิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์
2563-AA009 : ชุดสาธิตมอเตอร์แบบสเต็ปปิ้งมอเตอร์
กิตติศักดิ์ ขูลิลัง วิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์
2563-AP039 : เครื่องเปิดฝาบ่อบำบัด
นาย เอกลักษณ์ รัตนเสถียร สำนักงานอาชีวภาคเหนือ3 วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก
2563-AP031 : ชุดฉีดน้ำอเนกประสงค์
ศิวกร พรชัยจิระศิริ วิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์
2563-HP014 : เครื่องตรวจจับและแจ้งเตือนแก็ส LPG รั่วไหลผ่าน Application Line
นายเฉลิมชัย เดียงขุนทด นายสมศักดิ์ แซ่ม้า สำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 3 วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก
2563-AP036 : โปรแกรมการลงคะแนนการเลือกตั้ง
จิรยุทธ แน่พิมาย ณัฏฐกิตติ์ เขียวอินทร์ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 3