2563-HA003 : เครื่องช่วยยกมอเตอร์ไฟฟ้าแฟนคอยล์ยูนิต
นายไชยา บางปรากฏ นายพลาดล เทศทอง วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก
2563-HA002 : เครื่องขจัดสิ่งอุดตันในท่อด้วยระบบแรงดัน
ธนวัฒน์ เพ็งสลุด,ภูมินทร์ ปันเงิน วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก
2563-AP010 : อุปกรณ์ช่วยถอดตัวตรวจจับควัน
นายชัยณเรศน์ แสนเขียววงศ์ นายกิตติพร อ้วนสะอาด วิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ์
2563-AP046 : การพัฒนา Checking fixture เพื่อลดปัญหาความผิดพลาดในการผลิต
กฤษณะ นาคคล้าย, ชนะพงศ์ จันสน, ชนะจิต คำแผง วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก
2563-AA007 : อุปกรณ์ขจัดสิ่งกีดขวางท่อปฏิกูลด้วยแรงอัด
นายยุทธนา จันทร์เพ็งเพ็ญ วิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์
2563-AP037 : กล้องบันทึกแจ้งเตือนผ่าน LINE
นายธนชัย เสือน้อย,นายฐิติพงษ์ บัวดี วิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ์
2563-GP008 : ชุดสาธิตตู้เก็บเครื่องมือสแกนลายนิ้วผ่านแอพพลิเคชั่นไลน์
ชัยณรงค์ รอดคง วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก
2563-AA021 : ชุดทดสอบอุปกรณ์ล็อคไฟฟ้า
นายณรงค์เดช ดวงพรม นายพิสิษฐ์ ภูสิตตา วิทยาลัยเทคนิคพิษโลก
2563-AP021 : ชุดล้างเครื่องปรับอากาศ(ผ้าใบสำหรับเครื่องปรับอากาศสี่ทิศทาง)
วายุ ด้วงธรรม,วัชระ ยาพรม วิทยาลัยเทคนิคเพชรบูณ์
2563-AA010 : ระบบควบคุมอัตโนมัติถังละลายน้ำตาล
นายธีระ หลักแหลม /นายธนพนธ์ ปาณะดิษฐ วิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ์
2563-AA018 : โครงการชุดสาธิตเครื่องวัดอุณหภูมิและความชื้นแจ้งเตือนผ่านไลน์
นพรัตน์ สีตลพฤกษ์,นายนพชัย แผลงไพรี วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก